O nama .

  • Rijeka – Nikole Cara 6a
  • Podcentar Žirafica Rijeka, 1. maja 10
  • Podcentar Žirafa Svjetlost Rijeka, Ante Mandića 50

  • Jaslice cjelodnevni 10,5 satni program za djecu s navršenih godinu dana
  • Vrtić cjelodnevni 10,5 satni program
  • Program predškole
KONTAKT

Za pitanja i upite

e-mail: ravnatelj@zirafa-vrtic.com

tel.: 091 9332 593