O nama

  • Rijeka - Nikole Cara 6a
  • Jaslice cjelodnevni 10,5 satni program za djecu s navršenih godinu dana
  • Vrtić cjelodnevni 10,5 satni program
  • Program predškole
  • Likovna radionica
  • Organizacija rođendana

Kontakt