O nama

  • Rijeka - Nikole Cara 6a
  • podcentar Žirafica Rijeka, 1. maja 10
  • podcentar Žirafa Svjetlost Rijeka, Ante Mandića 50
  • Jaslice cjelodnevni 10,5 satni program za djecu s navršenih godinu dana
  • Vrtić cjelodnevni 10,5 satni program
  • Program predškole

Kontakt