Pravilnici i dokumentacija

  • Kurikulum Dječjeg vrtića Žirafa preuzmite ovdje.
  • Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žirafa preuzmite ovdje.
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Žirafa preuzmite ovdje.
  • Sigurnosno zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića Žirafa, Rijeka preuzmite ovdje.
  • Protokol prevencije i postupanja u situaciji zaraze korona virusom COVID-19 u Dječjem vrtiću Žirafa preuzmite ovdje.
  • Godišnji plan i program 2021./2022. preuzmite ovdje.
  • Statut preuzmite ovdje.
KONTAKT

Za pitanja i upite

e-mail: ravnatelj@zirafa-vrtic.com

tel.: 091 9332 593