Pravilnici i dokumentacija

  • Kurikulum Dječjeg vrtića Žirafa preuzmite ovdje
  • Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žirafa preuzmite ovdje
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Žirafa preuzmite ovdje
  • Sigurnosno zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića Žirafa, Rijeka preuzmite ovdje
  • Protokol prevencije i postupanja u situaciji zaraze korona virusom COVID-19 u Dječjem vrtiću Žirafa preuzmite ovdje